e-VERUM logo

Учасники

Консорціум є відкритим до приєднання в якості споживача для будь-якої юридичної особи науково-освітнього профілю, незалежно від її підпорядкування та форми власності, шляхом підписання Декларації про приєднання до Консорціуму. Скан-копію підписаної декларації слід направити електронною поштою на (паперовий екземпляр надсилати не потрібно).

Вихід з Консорціуму можливий будь-якого моменту, при цьому споживач не позбавляється фінансових зобов’язань, взятих ним при укладанні двосторонніх або багатосторонніх угод в рамках Консорціуму, до моменту їх повного виконання.

 1. Білоцерківський національний аграрний університет (файл Декларації)
 2. Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці) (файл Декларації)
 3. Вінницький національний медичний університет iм. М. І. Пирогова (файл Декларації)
 4. Вінницький національний технічний університет (файл Декларації)
 5. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (м. Київ) (файл Декларації)
 6. Державний економіко-технологічний університет транспорту (м. Київ) (файл Декларації)
 7. Дніпропетровська медична академія МОЗ України (файл Декларації)
 8. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (файл Декларації)
 9. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (файл Декларації)
 10. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (файл Декларації)
 11. Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ / ) (файл Декларації) *
 12. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (м. Краматорськ / Макіївка) (файл Декларації) *
 13. Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов'янськ / ) (файл Декларації) *
 14. Донбаський державний технічний університет (м. Лисичанськ / Алчевськ) (файл Декларації) *
 15. Донецький державний університет управління (м. Маріуполь / Донецьк) (файл Декларації) *
 16. Донецький національний технічний університет (м. Покровськ (Красноарміськ) / Донецьк) (файл Декларації) *
 17. Донецький національний університет (м. Вінниця / Донецьк) (файл Декларації) *
 18. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг / Донецьк) (файл Декларації) *
 19. Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг / Донецьк) (файл Декларації) *
 20. Житомирський агротехнічний коледж (файл Декларації)
 21. Житомирський державний технологічний університет (файл Декларації)
 22. Житомирський національний агроекологічний університет (файл Декларації)
 23. Запорізький державний медичний університет (файл Декларації)
 24. Запорізький національний університет (файл Декларації)
 25. Івано-Франківський національний медичний університет (файл Декларації)
 26. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (файл Декларації)
 27. Інститут біології клітини НАН України (м.Львів) (файл Декларації)
 28. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 29. Інститут геологічних наук НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 30. Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 31. Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ / Донецьк) (файл Декларації) *
 32. Інститут електродинаміки НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 33. Інститут електрозварювання імені Е. О. Патона НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 34. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 35. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 36. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 37. Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України (м. Київ) (файл Декларації)
 38. Інститут органiчної хiмiї НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 39. Інститут прикладної математики і механіки НАН України (м. Слов'янськ / Донецьк) (файл Декларації) *
 40. Інститут проблем мiцностi iменi Г. С. Писаренка НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 41. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 42. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 43. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 44. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 45. Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м. Львів) (файл Декларації)
 46. Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України (м. Київ / Донецьк) (файл Декларації) *
 47. Інститут Фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 48. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 49. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ) (файл Декларації)
 50. Київський кооперативний інститут бізнесу і права (файл Декларації)
 51. Київський національний лінгвістичний університет (файл Декларації)
 52. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (файл Декларації)
 53. Київський університет імені Бориса Грінченка (файл Декларації)
 54. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) (файл Декларації)
 55. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ / Луганськ) (файл Декларації) *
 56. Луцький національний технічний університет (файл Декларації)
 57. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (файл Декларації)
 58. Львівський державний університет внутрішніх справ (файл Декларації)
 59. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (файл Декларації)
 60. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (файл Декларації)
 61. Львівський національний університет імені Івана Франка (файл Декларації)
 62. Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України (м. Костянтинівка / Донецьк) (файл Декларації) *
 63. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (м. Київ) (файл Декларації)
 64. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ) (файл Декларації)
 65. Національна наукова медична бібліотека України (м. Київ) (файл Декларації)
 66. Національний авіаційний університет (м. Київ) (файл Декларації)
 67. Національний банк України (м. Київ) (файл Декларації)
 68. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України (м. Київ) (файл Декларації)
 69. Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) (файл Декларації)
 70. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ) (файл Декларації)
 71. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (файл Декларації)
 72. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (файл Декларації)
 73. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (файл Декларації)
 74. Національний університет "Львівська політехніка" (файл Декларації)
 75. Національний університет "Одеська юридична академія" (файл Декларації)
 76. Національний університет "Острозька академія" (файл Декларації)
 77. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) (файл Декларації)
 78. Національний університет Державної Податкової Служби України (м. Ірпінь) (файл Декларації)
 79. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) (файл Декларації)
 80. Національний фармацевтичний університет (м.Харків) (файл Декларації)
 81. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) (файл Декларації)
 82. Одеський державний аграрний університет (файл Декларації)
 83. Одеський національний медичний університет (файл Декларації)
 84. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (файл Декларації)
 85. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (файл Декларації)
 86. Полтавська державна аграрна академія (файл Декларації)
 87. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (файл Декларації)
 88. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (файл Декларації)
 89. Полтавський університет економіки і торгівлі (файл Декларації)
 90. Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь) (файл Декларації)
 91. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (файл Декларації)
 92. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) (файл Декларації)
 93. Сумський державний університет (файл Декларації)
 94. Східноєвроопейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) (файл Декларації)
 95. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк / Луганськ) (файл Декларації) *
 96. Таврійський державний агротехнологічний університет (файл Декларації)
 97. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (файл Декларації)
 98. Тернопільський національний економічний університет (файл Декларації)
 99. Ужгородський національний університет (файл Декларації)
 100. Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) (файл Декларації)
 101. Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) (файл Декларації)
 102. Український інститут експертизи сортів рослин (м. Київ) (файл Декларації)
 103. Український католицький університет (м. Львів) (файл Декларації)
 104. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України (м. Одеса) (файл Декларації)
 105. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (файл Декларації)
 106. Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро) (файл Декларації)
 107. Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів) (файл Декларації)
 108. Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України (м. Одеса) (файл Декларації)
 109. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (файл Декларації)
 110. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (файл Декларації)
 111. Харківський національний університет внутрішніх справ (файл Декларації)
 112. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (файл Декларації)
 113. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (файл Декларації)
 114. Харківський національний університет радіоелектроніки (файл Декларації)
 115. Херсонський державний університет (файл Декларації)
 116. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (файл Декларації)
 117. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (файл Декларації)
 118. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (файл Декларації)
 119. Чернігівський національний технологічний університет (файл Декларації)
 120. Чорноморський державний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв) (файл Декларації)

* Установи, переміщені з тимчасово окупованих територій Донбасу, які отримують послуги за проектом ТОРНАДО безкоштовно в рамках Угоди між МОН України, НАН України та компанією Thomson Reuters.