e-VERUM logo

89 навчальних семінарів та вебінарів по Web of Science в І півріччі 2017 року

Опубліковано: 2017-07-06

Компанія Thomson Reuters/Clarivate Analytics та Консорціум e-VERUM в 2017 році продовжила низку навчальних семінарів «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень (Web of Science Core Collection, impact factor, Journal Citation Report, Essential Science Indicators, EndNote, ResearcherID, ORCID)» в різних містах України, а також он-лайн вебінарів по суміжних питаннях. Протягом І півріччя 2017 року відбулися 89 подібних заходів.

Участь в семінарах була безкоштовною, запрошувались всі зацікавлені особи. Загальна кількість слухачів склала близько 4000 осіб з університетів, інститутів НАН та інших науково-освітніх організацій.

Тренер - І. О. Тихонкова

1  25.01.2017  Національний університет "Києво-Могилянська академія"
2  1.02.2017  Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України
3  2.02.2017  Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
4  3.02.2017  Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
5  6.02.2017  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (для медичних спеціальностей)
6  6.02.2017  Національний університет "Львівська політехніка" (для технічних спеціальностей)
7  6.02.2017  Національний університет "Львівська політехніка" (для економістів)
8  7.02.2017  Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України, м. Львів
9  7.02.2017  Львівський Національний університет імені Івана Франка (для гуманітарних спеціальностей)
10 8.02.2017  Львівський національний університет імені Івана Франка (для хімчних спеціальностей)
11  8.02.2017  Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
12  8.02.2017  Львівський державний університет безпеки  життєдіяльності
13  9.02.2017  Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ
14  10.02.2017  Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України
15  10.02.2017  Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України (розширені можливості WoS)
16 24.02.2017  Вебінар "Вступ до Web of science"
17  24.02.2017  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
18  27.02.2017  Національна академія педагогічних наук України
19 28.02.2017  Вебінар "Вступ до Web of science"
20  1.03.2017  НТУ "Харківський політехнічний інститут" (для редакторів журналів)
21  1.03.2017  Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
22  2.03.2017  Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
23  2.03.2017  Харківський національний медичний університет (для медичних спеціальностей)
24  2.03.2017  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
25  3.03.2017  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
26  3.03.2017  Національний фармацевтичний університет, м. Харків
27 9.03.2017  Київський національний торговельно-економічний університет
28 10.03.2014  Вебінар "Web of science для біомедичних спеціальностей"
29 13.03.2017  Житомирський національний агроекологічний університет
30 13.03.2017  Житомирський агротехнічний коледж
31 14.03.2017  Вебінар "Web of science для біомедичних спеціальностей"
32 15.03.2017  Національна Академія Медичних наук
33  22.03.2017  Луцький національний технічний університет (для науковців)
34 22.03.2017  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк (для редакторів журналів) 
35 22.03.2017  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк (для науковців)
36 23.03.2017  Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
37 23.03.2017  Національний університет «Острозька академія»
38 24.03.2017  Вебінар "Як написати і опублікувати хорошу статтю"
39 27.03.2017  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 (для журналів)
40 28.03.2017  Вебінар "Як написати і опублікувати хорошу статтю"
41   29-30.03.2017  Конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху"
42 31.03.2017  Університет "Крок", м. Київ
43 7.04.2017  Вебінар "Що робити гуманітаріям з Web of Science?"
44 10.04.2017  Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв
45 10.04.2017  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
46 10.04.2017  Миколаївський національний аграрний університет
47 11.04.2017  Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв 
 (Fullbright академічне письмо) 
48 12.04.2017  Херсонський державний університет (Fullbright академічне письмо)
49 12.04.2017  Херсонський державний університет
50 12.04.2017  Вебінар "Що робити гуманітаріям з Web of Science?"
51 13.04.2017  Херсонський державний аграрний університет
52 13.04.2017  Херсонський національний технічний університет
53 19.04.2017  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 
 (Наукові видання: базові вимоги, конкурентноспроможні моделі на основі даних Web of Science)
54 19.04.2017  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
 (Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень)
55 19.04.2017  Одеський державний аграрний університет
56 20.04.2017  Національний університет "Одеська юридична академія"
57 20.04.2017  Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса
58 20.04.2017  Одеська державна академія будівництва і архітектури
59 21.04.2017  Вебінар "Чому мій науковий журнал не індексується Web of Science?"
60 24.04.2017  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
61 25.04.2017  Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
 (Fullbright академічне письмо)
62 26.04.2017  Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
63 27.04.2017  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
64 27.04.2017  Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський
65 28.04.2017  Хмельницький нацiональний унiверситет
66 05.05.2017  Вебінар "Обережно хижаки! Або як розпізнати фейкове видання, не помилитися і перевірити,
 куди мене запросили"
67 11.05.2017  Ужгородський нацiональний унiверситет
68 12.05.2017  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
69 12.05.2017  Тернопільський національний економічний університет
70 12.05.2017  Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
71 15.05.2017  Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
72 15.05.2017  Український католицький університет, м. Львів
73 16.05.2017  Інститут біології тварин НААН, м. Львів
74 16.05.2017  Львівський національний університет імені Івана Франка (для редколегій і редакцій журналів)
75 16.05.2017  Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
76 17.05.2017  Львівський державний університет внутрішніх справ
77 18.05.2017  Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка.
 (Всеукраїнська науково-практична конференція «Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації»)
78 19.05.2017  Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка».
 (Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір бібліотеки»)
79 22.05.2017  Національний авіаційний університет
80 23.05.2017  Білоцерківський Національний Аграрний Університет
81 6.06.2017  Національний університет біоресурсів і природокористування України
82 7.06.2017  Національний університет "Києво-Могилянська академія"
83 8.06.2017  Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
84 8.06.2017  Університет ім. Альфреда Нобеля
85 8.06.2017  Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
86 9.06.2017  Запорізький національний технічний університет (для журналів)
87 9.06.2017  Запорізький державний медичний університет
88 9.06.2017  Запорізький державний медичний університет
89 14.06.2017  Головна астрономічна обсерваторія НАН України
 (VІІ Науково-практична конференція «Наукова періодика традиції та іновації»)

 


Фото:

1-4
5-6
7-8
9

- Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, 2.02.2017
- Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, 3.02.2017
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2.03.2017
- Білоцерківський Національний Аграрний Університет, 23.05.2017