e-VERUM logo

95 навчальних семінарів по Web of Science протягом 2016 року в Україні

Опубліковано: 2016-12-31

Компанія Thomson Reuters/Clarivate Analytics та Консорціум e-VERUM протягом 2016 року провели в різних містах України 95 навчальних семінарів «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, ESI, EndNote, ResearcherID)».

На додаток до 20 навчальних семінарів по Web of Science та інших продуктах Thomson Reuters для науковців, співробітників бібліотек та спвіробітників редакцій наукових журналів, проведених у лютому 2016 року, протягом квітня-грудня 2016 року відбулися ще 75 подібних семінарів.

Участь в семінарах була безкоштовною, запрошувались всі зацікавлені особи. Загальна кількість слухачів склала близько 4000 осіб з університетів, інститутів НАН та інших науково-освітніх організацій.

Тренер - І. О. Тихонкова

1  04.04.2016  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
2   11-12.04.2016  Київський національний університет імені Тараса Шавченка (програма сертифікації)
3  18.04.2016  Інститут археології НАН України
4  26.04.2016  Білоцерківський Національний Аграрний Університет
5  16.05.2016  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
6  17.05.2016  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
7  17.05.2016  Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
8  19.05.2016  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
9  19.05.2016  Львівський національний університет імені Івана Франка (конференція бібліотекарів)
10  20.05.2016  Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
11  23.05.2016  Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника
12  24.05.2016  Івано-Франківський національний медичний університет
13  25.05.2016  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (для редакторів журналів)
14  25.05.2016  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (конференція молодих науковців)
15  26.05.2016  Буковинський державний медичний університет
16  02.06.2016  Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
17  06.06.2016  Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України
18  06.06.2016  Національний університет "Одеська юридична академія" 
19  07.06.2016  Одеський національний медичний університет
20  07.06.2016  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
21  08.06.2016  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова (конференція "Наукова періодика. Традиції та інновації")
22  13.06.2016  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
23  13.06.2016  Харківський національний університет імені Каразіна
24  14.06.2016  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
25  14.06.2016  Харківський національний університет радіоелектроніки 
26  14.06.2016  Харківський національний медичний університет
27  14.06.2016  Харківський національний медичний університет (для редакторів)
28  15.06.2016  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (для редакторів журналів)
29  15.06.2016  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
30  21.06.2016  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
31  22.06.2016  Ужгородський національний університет
32  23.06.2016  Інститут геологічних наук НАН України
33  29.06.2016  Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
34  29.06.2016  Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова
35  30.06.2016  Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
36  30.06.2016  Національний фармацевтичний університет
37  01.07.2016  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
38  01.07.2016  Національний науковий центр "Харкiвський фiзико-технiчний інститут"
39 05-08.09.2016  Конференц-зал готелю "Трипільське сонце" (с. Підгірці, Київська обл.) (тренінг для центрів компетенцій)
40 08-09.09.2016  Київський національний лінгвістичний університет (програма сертифікації)
41 12-13.09.2016  Національний університет "Києво-Могилянська академія" (програма сертифікації)
42  14.09.2016  Національний університет "Львівська політехніка"
43  15.09.2016  Національний університет "Львівська політехніка"
44  16.09.2016  Львівський бібліофорум (конференція Української бібліотечної ассоціації )
45  27.09.2016  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
46  03.10.2016  Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
47  12.10.2016  Київський національний університет імені Тараса Шавченка 
48  18.10.2016  Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України
49  18.10.2016  Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України
50  20.10.2016  Київський Університет імені Бориса Грінченка
51  24.10.2016  Житомирський державний технологічний університет 
52  24.10.2016  Житомирський національний агроекологічний університет
53  25.10.2016  Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
54  27.10.2016  Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
55  31.10.2016  Український інститут експертизи сортів рослин
56  01.11.2016  Інститут електродинаміки НАН України
57  01.11.2016  Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
58  07.11.2016  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
59  08.11.2016  Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
60  10.11.2016  Полтавська державна аграрна академія
61  10.11.2016  Полтавський університет економіки і торгівлі
62  10.11.2016  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
63  10.11.2016  Полтавський національний педагогічний університет імені  В. Г. Короленка
64  21.11.2016  Інститут органічної хімії НАН України
65  21.11.2016  Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України
66  05.12.2016  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
67  07.12.2016  Вінницький національний технічний університет
68  07.12.2016  Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
69  08.12.2016  Київський національний університет ім. Тараса Шавченка 
70  20.12.2016  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 
71  20.12.2016  Дніпропетровська медична академія
72  21.12.2016  Національний гірничий університет
73  21.12.2016  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
74  23.12.2016  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
75  27.12.2016  Національний університет "Києво-Могилянська академія"

 


Фото:

1
2-4
5-7

- Житомирський національний агроекологічний університет, 24.10.2016
- Полтавський університет економіки і торгівлі, 10.11.2016
- Полтавський національний педагогічний університ імені В. Г. Короленка, 10.11.2016