e-VERUM logo

Засновники

Консорціум e-VERUM створений шляхом укладання багатостороннього договору (без утворення самостійної юридичної особи) чотирма засновниками:

  1. Громадським об'єднанням "ЕЛібУкр",
  2. Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського,
  3. Асоціацією користувачів української науково-освітньої мережі "УРАН",
  4. Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка.

Його назва походить від перших літер назв організацій-засновників і відсилає до латинського слова VERUM - правда, факт.

Головною метою діяльності Консорціуму є покращення забезпечення електронними інформаційними ресурсами університетських та науково-дослідних установ України, підвищення продуктивності та ефективності діяльності вчених, сприяння збільшенню числа публікацій у провідних наукових виданнях, поліпшення показників української науки в міжнародних рейтингах.

Консорціум є відкритим до приєднання в ролі споживача для будь-якої юридичної особи науково-освітнього профілю, незалежно від її підпорядкування та форми власності, шляхом підписання Декларації про приєднання до Консорціуму. Вихід з Консорціуму можливий будь-якого моменту, при цьому споживач не позбавляється можливих фінансових зобов’язань, взятих ним при укладанні двосторонніх або багатосторонніх угод в рамках Консорціуму, до моменту їх повного виконання.

Для поточного управління діяльністю Консорціуму створюється Виконавчий комітет з представників засновників Консорціуму. Виконавчий комітет може, за потреби, кооптувати до свого складу представників інших організацій.

Для нагляду за діяльністю Консорціума створюється Наглядова Рада з представників учасників Консорціуму. Наглядова Рада опікується розширенням переліку сервісів, що надаються в Консорціумі, сприяє додатковому фінансуванню сервісів Консорціуму з державного та місцевих бюджетів, міжнародних грантів тощо, затверджує форми договорів між учасниками Консорціуму, контролює ціноутворення та регулює тарифи.

Оператором консорціуму визначено ТОВ "ЕВЕРУМ", засноване Асоціацією УРАН та ГО "Елібукр" у 2015 р.